+2 01200070979

All
NS 3056

+2 01200070979


EGP 11,000,000

Hacienda Bay North Coast

NS 3055
NS 3054
NS 3027

+2 01200070979


EGP 16,500,000

Seashell North Coast

NS 3013
NS 3010

+2 01200070979


EGP 9,300,000

Hacienda Bay North Coast

NS 3006
NS 3005
32129 sqmGround Floor
NS 2984

+2 01200070979


EGP 9,400,000

Hacienda Bay North Coast

33228 sqmGround Floor
NS 2983

+2 01200070979


EGP 35,000,000

Hacienda Bay North Coast

571465 sqm500 sqm
NS 3191

+2 01200070979


EGP 11,000,000

Seashell North Coast

23170 sqmGround Floor
NS 3460
NS 3401
NS 3382

+2 01200070979


EGP 4,640,000

Fouka Bay North Coast

22129 sqmGround Floor
NS 3508

+2 01200070979


EGP 15,000,000

Fouka Bay North Coast

NS 3498
33180 sqmGround Floor
NS 3653

+2 01200070979


EGP 30,000,000

Swan Lake North Coast

NS 4702

+2 01200070979


EGP 12,000,000

North Edge Towers North Coast

NS 4701
33205 sqmGround Floor
NS 4815

+2 01200070979


EGP 1,650,000

Golf Porto Marina North Coast